KIRSTINEBJERGSKOLEN

Velkommen til Skoleporten for Kirstinebjergskolen.

Kirstinebjergskolen blev dannet som skole pr. 1. august 2013 i forbindelse med Fredericia Kommunes nye skolestruktur.

Skolen består af tre basisafdelinger (0. - 6. klasse) - Bøgeskovvej, Høgevej og Indre Ringvej - og en overbygningsafdeling for 7. - 9. klasse på Havepladsvej. Overbygningsafdelingens elever tilbydes undervisning på fem forskellige linjer.

I forbindelse med dannelsen af skolen fik skolen lavet en skolesang, som du kan lytte til her- Kirstinebjergskolens sang - mens du også nyder billeder fra afdelingerne.

 

Rejsegilde i Kirstinebjerghallen

Lige inden sommerferien kunne vi afholde rejsegilde i Kirstinebjerghallen

Nyhed billede
Fredag den 26. juni 2015 kunne vi holde rejsegilde ved Kirstinebjerghallen. Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten.
Rejsegildet blev holdt på byggepladsen på Havepladsvej og traktementet var helt i overensstemmelse med traditionerne: sodavand og pølser.

Den nye bygning var pyntet med en flot krans, som det sig hør og bør. Det er bygmester, det skal sørge for kransen, men han var lige ved at glemme, at traditionen også foreskriver, at Dannebrog skal placeres Dan-nebrog øverst på stangen. Det rådede han hurtigt bod på for fik placeret flaget helt rigtigt!

Under arrangementet holdt distriktsskoleleder Egon Sørensen en tale, hvori han bl.a. sagde. ”Det er skik og brug, at man afslutter talen med sætningen "Gid dette hus må bestå i så mange år, som dette glas går i skår", hvorefter man slår et glas itu mod et af husets vægge.” Det gjorde han dog ikke, men nævnte, at han virkelig glædede sig over, at det nu var lykkedes at se en hal blive bygget op i Kirstinebjergskolen, og at han var imponeret over det engagement, håndværkerne gik til sagen på.

Egon Sørensen sluttede talen af med at sige tak til alle håndværkere, arkitekt, ejendomsadministration, forvaltning, politikere og andre involverede i byggeriet.

Susanne Eilersen, p.t. formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og netop valgt til folketinget, havde også fundet tid til at deltage i rejsegildet. Hun sagde bl.a.: Det er virkelig dejligt for Kirstinebjergskolen, men også for alle foreninger i Nordbyen, at de nu får en hel hal til både skolebrug og fritidsbrug. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde med hallen.


Fakta:
Det samlede anlægsbudget for multihallen er på godt 12,5 mio. kr. excl. moms, og den vil stå færdig til ibrugtagning 9.oktober 2015. Gymnastikforeninger og Fredericia kommune arbejder sammen om at få etableret en springgrav i hallen. En sådan koster op i nærheden af en million, hvilket betyder, at gymnastikfor-eningerne skal indsamle en del af midlerne for at springgraven realiseres.
 • ikon
  Steen Ladegaard Andersen den 02-07-2015
  FØRSTE SKOLEDAG EFTER FERIEN ER MANDAG DEN 10. AUGUST

  Der er normal skoledag for 2.-, 3-., 4-.,5.- og 6. klasserne, så her følges skemaet -
  HUSK vi starter kl. 08.00 i år - I Amfigården -

  1. klasserne møder kl. 09.00 i Amfigården - 1. time sammen med lærer/pædagogteamet.
  Herefter er der almindelig skolegang -

  BH- holdene møder kl. 10.00 i Amfigården - 1. time sammen med lærer/pædagogteamet.
  Herefter er der almindelig skolegang -

  På gensyn til august og rigtig god sommer -

  Steen Andersen
  Afdelingsskoleleder
 • ikon
  Egon Sørensen den 26-06-2015
  Nyhedsbrev juli 2015.
  Vedlagt er skoleårets sidste nyhedsbrev fra Kirstinebjergskolen. Der er rigtig mange gode historier fra alle skolens afdelinger. Brug nogle minutter på at læse om de spændende historier i vores fantastiske skole.
  Læs bl.a. om: "Folketingsvalg" på Indre Ringvej, Rejsegilde på Kirstinebjerghallen, Stomp på Høgevej, sommerfest i Bøgeskov. Du kan også læse om de første skoledage efter sommerferien og du kan læse skolebestyrelsens årsberetning. God læselyst!
   
 • ikon
  Egon Sørensen den 07-06-2015
  Færdsel og ophold på byggepladsen er strengt forbudt!

  Af sikkerhedsmæssige årsager er al færdsel til og ophold på byggepladsen ved Kirstinebjerghallen på Havepladsvej strengt forbudt!
 • 03-08-2015
  08:00-14:00
  Opstart på lego-forløb ·
  13
 • 03-08-2015
  10:00-16:00
  Skema-/storteam møde fase 2 - INR ·
  1
 • 04-08-2015
  08:00-14:00
  VIdere arbejde på lego-forløb ·
  13
 • 04-08-2015
  09:00-09:30
  Møde med nye forældre - ·
  15
 • 06-08-2015
  10:00-11:45
  Foredrag - Freddy Meyer. Alle ansatte, Hallen Indre Ringvej - ·
  16
 • 10-08-2015
  16:00-17:00
  Storteam møde fase 2 - INR ·
  1