KIRSTINEBJERGSKOLEN

Velkommen til Skoleporten for Kirstinebjergskolen.

Kirstinebjergskolen blev dannet som skole pr. 1. august 2013 i forbindelse med Fredericia Kommunes nye skolestruktur.

Skolen består af tre basisafdelinger (0. - 6. klasse) - Bøgeskovvej, Høgevej og Indre Ringvej - og en overbygningsafdeling for 7. - 9. klasse på Havepladsvej. Overbygningsafdelingens elever tilbydes undervisning på fem forskellige linjer.

I forbindelse med dannelsen af skolen fik skolen lavet en skolesang, som du kan lytte til her- Kirstinebjergskolens sang - mens du også nyder billeder fra afdelingerne.

 

Kulturen ramte Kirstinebjergskolen i februar 2015

Kirstinebjergskolens ca. 1750 elever og 230 medarbejdere var samlet om en lang række kulturaktiviteter den 5. februar 2015

Nyhed billede
Kirstinebjergskolen ønsker at skabe en stærk profil på kulturområdet i forbindelse med den nye skolereform og Åben Skole. Skolen vil give eleverne et alsidigt indtryk at byens og samfundets kulturaktiviteter inden for musik, teater, dans/bevægelse, billedkunst m.v. I dette skoleår er temaet drama/teater. Torsdag den 5. februar blev der afholdt en kæmpestor kulturdag i Kirstinebjergskolen.

Kulturdagen bidrog til at knytte skolens ca. 1.750 elever og ca. 230 medarbejdere tættere sammen. Under overskriften ”Aftryk og Udtryk” blev der arbejdet med kulturaktiviteter, der har det til fælles, at de sætter aftryk i skolens daglige undervisning og giver deltagerne glæde ved sammen at skabe forskellige udtryk.

Som optakt til kulturdagen har ca. 600 af skolens elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse) været i Odense teater og se SKAMMERENS DATTER. Det har været en kæmpe succes for eleverne og på kulturdagen den 5. februar skal de nu bearbejde og lave kreative udtryk fra denne oplevelse.

Elever fra 0.- 1. klasse oplevede skuespilleren Anna-Marie Helfer, som gav et herligt bud på Astrid Lindgrens fantastiske historier.

Eleverne fra 2.-3. klasse mødte Jim Højberg, som inviterede eleverne i Den Hemmelige Agentskole. Jim Høj-berg bor i Jelling og udover at drive en hemmelig agentskole, er han en aktiv forfatter, der har udgivet et hav af bøger om agenter, detektiver og meget andet. Efter en hård dag på agentskolen blev eleverne inviteret koncert med Kirstinebjergskolens Skoleband. Dette band er bare blevet helt fantastisk dygtige.

Eleverne på Kirstinebjergskolens overbygningsafdeling (7.-8. klasse) blev udsat for ”teatersport”. Eleverne deltog i teatersport med teatergruppen ”G-punktet” og i workshops med gruppen MotionMatters. Teatersport fandt sted i Panoramabiografen i Prinsessegade, og workshops blev afviklet på afdelingen på Havepladsvej.

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Susanne Ejlersen, fulgte aktiviteterne hele dagen og var me-get benovet over det høje niveau på kulturfronten i Kirstinebjergskolen.
 • ikon
  Egon Sørensen den 19-02-2015
  Ibrugtagning af Kirstinebjerghallen er udskudt 3 måneder!
  Nedenstående er modtaget fra Ejendomsadministrationen
  I vinderprojektet fra totalentreprise konkurrencen har der været nogle ændringer på bl.a. facaderne, som først skulle være på plads, før der kunne indsende materiale til myndighederne for en partshøring.
  Ændring af facadeudtrykket har bl.a. gjort at materialet til partshøring først indsendes december 2014. Derefter er der en partshørings periode på 8 uger og ikke som forventet 14 dage.
  Derudover skal der lægges en byggesagsbehandling periode på ca. 8 uger for en byggetilladelse.
   
  Med ovennævnte indarbejdet i den reviderede tidsplan vil ibrugtagningsdatoen blive rykket til den 17. nov. 2015.
  Vedlagt revideret tidsplan dateret den 11.02.2015..
  Med venlig hilsen Charlotte Ahring Refsgaard, Ejendomsafdelingen
   
 • ikon
  Egon Sørensen den 07-02-2015
  Indfasning af elevplaner. 

  I vedlagte dokument kan  du læse om indfasningen af elevplaner i Kirstinebjergskolen i dette skoleår og i de kommende skoleår!
 • ikon
  Egon Sørensen den 05-02-2015
  Kultur i Kirstinebjergskolen
  Torsdag den 5. februar 2015 deltog 1750 elever i Kirstinebjergskolen og hele personalet i et meget stort, fælles arrangement: Kulturdagen. Alle elever og personaler fik en på opleveren med spændende  kulturtiltag inden for teater/drama/musik/bevægelse. Det var et fantastisk arrangement, som har givet alle elever mulighed for at stifte bekendtskab med kulturens mange og alsidige udtryksformer.

  Tak til Kulturudvalget og til alle deltagere for at det blev em fantastisk dag.

  Vedlagt er lidt billedmateriale fra dagen!
   
 • ikon
  Egon Sørensen den 29-01-2015
  Nyhedsbrev januar 2015
  Vedlagt er sidste nyhedsbrev fra lederne i Kirstinebjergskolen. Denne gang er der også et indlæg fra formanden for skolebestyrelsen.
   
 • ikon
  Steen Ladegaard Andersen den 13-08-2014
  Kære forældre
  Jeg skriver til jer for at gøre jer opmærksomme på, at det først er muligt for eleverne at møde i skole kl. 08.00.
  Selvom mange af lærerne møder ind kl. 07.00 for at forberede sig, er der ikke opsyn med eleverne før kl. 08.05.
  Vi oplever stadig elever, som møder meget tidligere end kl. 08.00. 

  Hilsen
  Afdelingsskoleleder
  Steen Andersen
 • 02-03-2015
  10:05-11:35
  PPR, Koordinator, ledelse, HØG ·
  1
 • 02-03-2015
  15:30-15:45
  Skole- hjemsamtaler 7.sab · 7SAB
  1
 • 02-03-2015
  15:30-16:45
  Skole- hjemsamtaler 7.sab · 7SAB
  1
 • 03-03-2015
  Forfatterbesøg i hallen. Afd. Indre Ringvej ·
  1
 • 03-03-2015
  15:20-17:00
  Skole/hjemsamtaler · 7SGA
  1
 • 03-03-2015
  15:30-16:30
  Fagligt klubmøde - DLF overenskomst. ·
  15
 • 04-03-2015
  07:55-08:05
  Info-møde, frokoststuen. ·
  15
 • 04-03-2015
  12:00-14:00
  KBS - Ledermøde ·
  15
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Personalemøde ·
  12
 • 04-03-2015
  15:15-17:00
  Samtaler 8sa · 8SA
  1
 • 05-03-2015
  13:00-16:00
  Temadag i Børn og Unge. ·
  15